Uitnodiging van PZO ZZP Nederland

Praat mee over kwesties die jou aangaan!

Op dit moment krijgen onderwerpen die zelfstandig ondernemers raken veel aandacht. Wij willen van jou horen hoe jij denkt over de zelfstandigenaftrek, ondernemerschap, minimumtarieven en een leven lang ontwikkelen.

Door een discussie met een informeel karakter met de voorzitters van PZO en MKB-Nederland kun je je mening geven over deze onderwerpen. Naderhand bestaat er de mogelijkheid om te netwerken.

Datum: 1 maart a.s.
Locatie: Hal Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag (tegenover Centraal Station) Tijd: 14.45 uur – 16.30 uur met aansluitend een borrel

Op woensdag 1 maart a.s. willen we graag van jou horen hoe jij denkt over o.a. onderwerpen als sociale zekerheid, aantrekkelijk werkgever- en opdrachtgeverschap, onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

We ontwikkelen samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een nieuwe sociale ondernemersagenda 2018-2021*. We willen hiermee kansen scheppen door verdienen in plaats van herverdelen, door een perspectief op gelijke kansen op ontwikkeling en opleiding, op werk en op inkomen.
De bijeenkomst heeft een interactief en informeel karakter en biedt ook ruim de gelegenheid om te netwerken.

Programma

14.45 uur – inloop
15.00 uur – welkom door Denis Maessen, voorzitter PZO-ZZP
15.10 uur – inleiding door Guusje Dolsma, plv. directeur sociale zaken VNO-NCW en MKB-Nederland 15.30 uur – discussie onder leiding van gespreksleider
16.30 uur – netwerkborrel

Aanmelden

Meld je voor 22 februari a.s. per e-mail aan. Het e-mail adres is: brookman@vnoncw-mkb.nl. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@pzo.nl

*Deze sociale agenda maakt deel uit van de NL Next Level-campagne van VNO-NCW, MKB- Nederland en LTO-Nederland waarin zij hun inzet bekend willen maken richting de verkiezingen 2017 en een nieuw kabinet.