Berichten

Privacyverklaring Platform-Z

Wie zijn we

Platform-Z, is een vereniging voor én door zelfstandige professionals (ZP’ers) in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Ons website-adres is: https://platform-z.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Platform-Z verwerkt persoonsgegevens van leden en van andere geïnteresseerden die de nieuwsbrief willen ontvangen.
Als lid van Platform-Z kun je jezelf presenteren op jouw eigen profielpagina op de website. Hierdoor wordt je nóg beter gevonden door potentiële opdrachtgevers. En, je kunt gericht zoeken naar een collega ZP’er om samen te sparren en opdrachten uit te voeren. Je kunt zelf je gegevens op jouw eigen profielpagina invullen, aanpassen en verwijderen.
Verder organiseert Platform-Z bijeenkomsten om kennis te delen. We verzamelen jouw persoonsgegevens zodat we je kunnen informeren over deze bijeenkomsten, en over activiteiten van andere instellingen. We verstrekken jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van de leden:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website
– Branche
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

Van de overige geïnteresseerden die de nieuwsbrief ontvangen, verwerken wij alleen voor- en achternaam en e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform-Z verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over onze activiteiten door middel van de nieuwsbrief.

Met wie we jouw data delen

Je data wordt – zonder jouw toestemming – niet gedeeld met derden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden. Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform-Z neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Platform-Z en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Zie contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Contactgegevens

https://platform-z.nl/contact/

Deze privacyverklaring geldt met ingang van 25 mei 2018.