Verslag bijeenkomst 17 mei: Scrum – Agile

Jeroen Hak verzorgde op donderdag 17 mei een presentatie over het werken met Scrum – Agile.

 

Bekijk hier de PowerPoint: Agile (Scrum) Werken introductie

 

Samenvatting presentatie

– Wat is Scrum. Methode en tools.
– Hoe werkt Scrum- en Agile projectmanagement.
– Hoe werken projectmedewerkers en klant samen in het scrum-team.
– Hoe starten met scrum – agile. De rollen van scrum-master en product-owner.
– Waarom en hoe Agile Werken: Voorbeelden, tips en het Agile Manifesto.
– Scrum is een filosofie die drastisch verschilt van het traditionele blauwdruk denken.

Selectie van artikelen over deze onderwerpen met inzichten en praktijk-ervaringen.

Agile en Scrum: methode, tools en tips. Scrum & Agile projectmanagement. Hoe Agile werken en organiseren. Het Scrum team en de Scrum sprint.

 

Wat is Scrum & Agile

Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.

Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen.

Aanvankelijk werd scrum vooral gebruikt in de ICT wereld. Om het mislukken van kostbare ICT projecten te voorkomen is scrum ontwikkeld. Nu wordt scrum/agile gebruikt bij een grote diversiteit van veranderingen en projecten.

Kenmerken Scrum & Agile

Het ontwikkelteam is multi-disciplinair met deelname van opdrachtgever, klant en gebruiker.

Aan de hand van sprints (korte cycli: iteraties) blijft men kort op de bal te zitten. Proeftuinen of pilots van elke volgende sprint zijn essentieel. Om met elkaar te kijken of we op de goede weg zijn. Op basis van inzichten uit de praktijk van alledag zet men dan de volgende stap/sprint. Waarbij feedback van gebruiker, klant, opdrachtgever essentieel is. Om zo direct tot aanpassingen te kunnen komen.

Het scrum-team

Belangrijk is de dagelijkse stand-up meeting van het team. Bondig reageert elk teamlid op drie kernvragen:

 1. Wat heb jij bereikt sinds de vorige stand-up?
 2. En wat ga jij bereiken tot de volgende stand-up?
 3. Wat is je probleem, wat blokkeert je?

Dit dwingt om met elkaar te communiceren over de onderlinge afhankelijkheden of koppelvlakken. Je maakt het team als het ware belangrijk. Waardoor mensen zich ook zichtbaar anders gaan gedragen! Een ander facet is dat door deze methodiek je de verwachtingen van opdrachtgevers, klanten en gebruikers daadwerkelijk laat meespelen.

Zie: Kort op de balScrum-mindset breed toepasbaar!  En: Scrum in vogelvlucht.

Zelforganisatie en Scrum

Een belangrijke succesfactor van Scrum is het gebruik van het zelforganiserend vermogen van professionals; zie: Zelforganisatie in bedrijf: projectmatig werken met Scrum

 • Het scrum-team is zelf verantwoordelijk voor het resultaat en daarmee voor de planning, de werkverdeling en de voortgangsbewaking;
 • Het opdelen van het werk in kleine ‘work items’ van 2-4 uur geeft de ontwikkelaars zelf de mogelijkheid om de voortgang te bewaken (en geeft enkele keren per dag voldoening over bereikte resultaten!);
 • Het team heeft geen hiërarchische projectleider (want dan voelen de teamleden zichzelf minder verantwoordelijk voor de voortgang), maar heeft wel een katalysator in de persoon van de ‘scrum master’;
 • Feedback krijgen is essentieel om een goed product te maken, hoe eerder hoe beter, daarom is er veel en intensief contact tussen klant (product-owner) en ontwikkelaars;
 • De rolverdeling tussen product-owner, die het ‘wat’ bepaalt, en de ontwikkelaars, die het ‘hoe’ bepalen, is duidelijk en hierdoor blijft iedereen in zijn kracht;
 • De dagelijkse werkverdeling wordt door de teamleden zelf bepaald op basis van prioriteiten en competenties;
 • Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk zichtbaar op het ‘taskboard’ en bepalen de teamleden zelf welke taken op een bepaald moment uitgevoerd worden en wie dit doet;
 • Iedere sprint wordt afgesloten met een evaluatie en vastlegging van leerpunten (‘retrospective’) zodat het team de volgende sprint nog beter kan uitvoeren.

Deze punten geven houvast. Succes gegarandeerd? Niet altijd; zie: Vaarwel zelfsturende teams: van hype naar essentie. Als het niet werkt dan moet er de durf zijn om dit met elkaar aan te kaarten. En terug naar de Scrum/mindset, verder maar weer. Ook dat is Scrum/Agile Werken.

Agile werken

Geïnspireerd door het Agile Manifesto brengen steeds meer organisaties het agile werken in de praktijk.

Waarom en hoe agile werken

De volgende artikelen betreffen de agile manier van werken in de praktijk.

Vermijd moeizaam gedoe over richtlijnen en regels. De essentie is ‘Niet lullen maar poetsen’ waarbij een paar slimme tips op weg helpen.

Agile projectmanagement

Starten met Scrum – Agile.

Een sterk punt van Scrum is dat de invoering niet lang hoeft te worden voorbereid. Dwangmatig één methode of dé regels volgen hoeft niet. Variaties blijken mogelijk. Een scan van de inhoud van deze pagina informeert u. Stel u in op de achterliggende filosofie. Als u de Scrum-mindset oppakt, dan kunt U er vandaag nog mee beginnen! Al doende erover leren en verbeteren hoort erbij.