SAM zoekt vrijwillige coaches

Bas Immerzeel, sociaal makelaar van SAM, is bezig met de uitrol van het project “vrijwillige coaches” dat er op gericht is vrijwilligers die een grotere behoefte hebben aan begeleiding te koppelen aan een coach. De behoefte aan begeleiding ontstaat bijvoorbeeld door een (tijdelijke) beperking of een taalbarrière. Hiermee wordt de vrijwilligersorganisatie ontlast en de vrijwilliger extra ondersteund waar nodig. De coach helpt bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk en bemiddeling, maar is ook een vertrouwd aanspreekpunt in de eerste soms lastige periode van vrijwilligerswerk.

De coach is ook een vrijwilliger, in zijn/haar rol als coach niet actief in de uitvoering maar spreekt met een zekere regelmaat of wanneer nodig af om knelpunten in het vrijwilligerswerk te bespreken en aan te pakken.

Binnen het eigen netwerk heeft SAM een aantal coaches kunnen vinden, maar de vraag naar coaches is groter dan het aanbod, SAM is dus op zoek naar nieuwe coaches.

SAM vraagt uw aandacht om met ons mee te denken, wellicht dat u de perfecte coach kent!

  • Vrijwillige coaches is maatwerk, tijdsbesteding en de tijdstippen zijn flexibel en zelf in te delen. De coach kan zoveel doen als deze wenst en op momenten die goed uitkomen in de eigen agenda.
  • Als vrijwillige coach ben je geen uitvoerend vrijwilliger en heb je geen verantwoordelijkheid bij een organisatie.
  • Vrijwillige coaches worden opgenomen in het vrijwilligersbestand van SAM en worden zodoende meegenomen in waardering, scholing en ondersteuning.
  • De vrijwillige coach helpt mensen met een (tijdelijke) beperking in hun mogelijkheden tot vrijwilligerswerk naar zelfstandig vrijwilligerswerk, bouwt dus aan zelfstandigheid.
  • Iemand met een groot hart, iemand die aandacht kan geven, iemand met een goed humeur.

Kick-off

Op 31 augustus om 19.00 uur organiseert SAM de startbijeenkomst in het Huis van Alles in Bodegraven. Alle vrijwillige coaches die tot op dat moment geworven zijn komen bij elkaar om het projectplan te bespreken, verwachtingen en behoeftes uit te spreken. Ook wordt er tijdens de bijeenkomst vooruit gekeken naar de training die alle vrijwillige coaches ontvangen. Op basis van de geleverde input wordt de training verder afgestemd op de actuele vragen en behoeftes.

Werving

Hebt u iemand in uw netwerk die hiervoor geknipt zou zijn? Neem even contact op met Bas Immerzeel, 06-16489165, b.immerzeel@sam-bundeling.nl.