Platform-Z op naar 100 leden! (artikel in KOBR)

V.l.n.r.: Willeke de Waal, Matthja Sterk, Leander Hamel, Olaf van Dijk, Ciska Tijssen en Jennifer Verbaan-Thoen.

V.l.n.r.: Willeke de Waal, Matthja Sterk, Leander Hamel, Olaf van Dijk, Ciska Tijssen en Jennifer Verbaan-Thoen.

 

Platform-Z met nieuw bestuur op naar 100 leden

BODEGRAVEN-REEUWIJK – Na vier jaar neemt Willeke de Waal afscheid als voorzitter van Platform-Z, de netwerkclub van zelfstandige professionals in onze gemeente. Mede door de enthousiaste inzet van Willeke is Platform-Z van een bescheiden, startende vereniging uitgegroeid tot een actieve club waarin business en gezelligheid samen komen.

Willeke: “Ruim tien jaar werk ik voor mezelf als accountant. Het is precies wat ik wil, maar ik ben ook iemand die kennis wil uitwisselen, ideeën wil opdoen en wil leren van andere ondernemers. Dat was zes jaar geleden de voornaamste reden om lid te worden van Platform-Z. Sparren met gelijkgestemden is toch anders dan praten binnen je eigen vrienden- of kennissenkring.”

Toegevoegde waarde

Sommige leden zien Platform-Z als potentiële omzet. Platform-Z faciliteert dat middels de website en het delen van advertenties. Het gebeurt dan ook zeker dat er nieuwe business wordt gegenereerd doordat mensen elkaar vinden. “Maar dat is niet het primaire doel van Platform-Z,” zegt Willeke. “Als je weet wat er bij andere ondernemers speelt, kan je daar ook op inspelen bij je eigen klanten. Toegevoegde waarde bieden, daar gaat het om. En een beetje fun hebben in en naast je werk, anders hou je het niet lang vol. Daarom is er altijd ruimte voor gezelligheid bij onze bijeenkomsten. Gelukkig is Platform-Z heel laagdrempelig, zonder bla-bla.”

Met voldoening kijkt Willeke bijvoorbeeld terug op de events in het Evertshuis: elk najaar een volle zaal met een topspreker, zoals Jos Burgers en de Omdenkshow. Een inspirerend evenement met uiteraard een borrel met hapjes na afloop. “Het is het visitekaartje van Platform-Z,” aldus Willeke.

Voortbouwen op pijlers

Olaf van Dijk neemt de voorzittershamer over van Willeke. De door Willeke ingebrachte kennis en professionalisering heeft hij met de andere bestuursleden Matthja Sterk en Leander Hamel samengevat tot vier pijlers, waar Platform-Z op koerst: Kennis opdoen (‘verdiepen’), Kennis maken (‘verbreden’), Gezelligheid (‘verbinden’) en Business (‘faciliteren’). “De afgelopen jaren hebben we veel kennismeetings gehad, georganiseerd door onze leden. Dat blijft, maar we gaan die de komende periode verder uitbreiden met sprekers van buiten. Nog meer inhoud en toegespitst op de behoeften van onze leden.”

Belangrijk blijft het elkaar ontmoeten. De gemeente bestaat uit een aantal dorpskernen en nieuwe woonwijken en Olaf ziet het als een speerpunt om zzp’ers uit die kernen met elkaar in contact te brengen. De nieuwe bestuursleden passen goed in die ambitie: Ciska Tijssen uit Reeuwijk-Brug en Jennifer Verbaan uit Nieuwerbrug vullen het overwegend Boreftse bestuur geografisch aan. Ook de deelname aan OPBR Helpt, opgericht aan het begin van de coronaperiode (van o.a. initiatief Koop Lokaal) ondersteunt Olaf van harte. Platform-Z neemt deel aan overleggen met de gemeente en met ondernemersverenigingen om de zelfstandigen in de gemeente een stem te geven.

Opnieuw inrichten

Hoe gaat Platform-Z om met de huidige Covid-19-beperkingen? “Als netwerkclub is dat inderdaad lastig,” zegt Willeke. “De afgelopen maanden zijn we voornamelijk online actief geweest met Zoom-vrijmibo’s en het versturen van nieuwsbrieven met info over overheidsregelingen. We hielden ook een enquête om de stand van zaken onder de leden te peilen en brachten elkaars bedrijven onder de aandacht. De bedrijfsbezoeken, de buitenactiviteit en het etentje tijdens de ALV hebben we uiteraard moeten annuleren.”

Olaf geeft aan dat het bestuur verantwoordelijk en creatief om gaag met de anderhalvemetersamenleving. “Als zzp’ers denken we vooral in mogelijkheden. Tijdens de komende ALV brainstormen we met de leden hoe we dit gaan invullen.”

Willeke kijkt er naar uit om als gewoon lid naar de bijeenkomsten te komen. “Het is een mooie club met inmiddels 94 leden. Ik wil alle zzp’ers uitnodigen om vrijblijvend kennis te komen maken op een van de meetings.” Olaf: “We geven met plezier vorm aan Platform-Z. Wat mij betreft, op naar de 100 leden!”