Terugblik bijeenkomst Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De themabijeenkomst van dinsdag 1 november 2016 werd georganiseerd door Platform-Z lid Nynke Fonteijn van Orient 8 coaching & support. Nynke helpt werkzoekenden met veel enthousiasme in hun zoektocht naar een nieuwe baan of carrièrestap. 20161101_212749

We waren deze avond te gast in het ‘Huis van Alles’. Dit was het maatschappelijk project van Platform-Z in 2015, waarbij we hebben meegedacht over de opzet en inrichting. De uitdaging op dit moment is nog om wijkbewoners c.q. vrijwilligers te betrekken bij de activiteiten van de diverse Huizen van Alles in de gemeente. Ideeën zijn nog steeds welkom bij Bas Immerzeel van SAM (info@sam-bundeling.nl).

De volgende spreker was Jos van Velzen. Hij heeft als missie om werkzoekenden te helpen met het vinden van een baan c.q. te starten als zelfstandige professional. WerkVinden2.0 gaat uit van het idee dat werkzoekenden elkaar gaan helpen en ondersteunen vanuit een sociale betrokkenheid en vanuit hun eigen expertise. Jos vraagt de aanwezige leden om mee te denken om mogelijk een nieuwe vestiging van WerkVinden2.0 op te zetten in Bodegraven.

20161101_212735

Na de pauze vertelden de aanwezige leden en introducés over de sociaal maatschappelijke activiteiten die zij zelf ontplooien. Reuze interessant om te constateren dat iedereen hier zeker wel aandacht voor heeft! De activiteiten variëren van gratis diensten voor bepaalde groepen, werk voor goede doelen, vrijwilligerswerk, bestuurswerk, ondersteuning van sociale projecten en gebruik maken van duurzame producten en materialen. Leuk ook om op dit gebied meer van elkaar te weten te komen!

Wat wordt het maatschappelijke project van Platform-Z in 2016/2017? 

En willen we nog wel een maatschappelijk project, zeker als iedereen op z’n eigen manier al zoveel doet? Er werden diverse ideeën geopperd, van doorgaan met onze betrokkenheid bij het Huis van Alles, het opzetten van een project om jonge kinderen en ouderen met elkaar te verbinden tot het opzetten van een buddy-project.

Buddy-project 

Het zou gaan om een buddy project voor mensen die nu in een uitkering zitten en graag als zelfstandig ondernemer willen beginnen. Wij kunnen als ervaren ZP’ers een aantal mensen één-op-één begeleiden. Door kennis en ervaringen te delen kunnen we hen op weg helpen.

Platform-Z lid Marlou Min heeft aangeboden om dit idee met één of meerdere leden van Platform-Z verder uit te werken.

  • Wie wil met haar het plan verder uitwerken?
  • Wie zou eventueel wel buddy willen worden?

Neem contact op voor meer informatie met Marlou Min – mmin@xs4all.nl of 06-53934372.