Kennis opdoen en kennis maken bij Platform-Z

Platform-Z is de vereniging van zelfstandige professionals in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Voorzitter Iowah Munters: ‘Platform-Z is er voor elke MKB-ondernemer die met veel plezier zijn vak uitoefent. We zijn een netwerk waarin je ervaringen kunt uitwisselen, elkaar verder helpt en ook gewoon een leuke avond hebt. Onze leden vinden het fijn dat ze kunnen sparren met andere ondernemers. Wat doe je met de bedrijfswebsite, hoe trek je klanten aan, waaraan moet je denken bij administratie en verzekeringen? We lopen toch allemaal tegen dezelfde dingen aan.’ Bestuurslid Willeke de Waal voegt hieraan toe: ‘Jouw vakmanschap, professionaliteit, is in de ogen van klanten belangrijker dan de vraag of je dit met of zonder personeel doet. Daarom kiezen wij voor de term zelfstandige professional, de zp’er.’

Voordeel lidmaatschap

Het huidige bestuur, bestaande uit Iowah Munters, Matthja Sterk en Willeke de Waal, is onlangs versterkt met het aantreden van Olaf van Dijk en Leander Hamel. Hierdoor zijn ook de mannelijke leden van Platform-Z in het bestuur vertegenwoordigd. Beide heren geven aan, naast de kennis en gezelligheid, ook de aansluiting met gelijkgestemde zelfstandigen als een voordeel van het lidmaatschap te zien. De wens om meer (en) actieve leden bij de vereniging te betrekken, zien ze als belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Olaf van Dijk licht dit graag toe: ‘Platform-Z is destijds opgericht om de belangen van zp’ers te behartigen. De eerste jaren stonden voornamelijk in het teken van het geven van bekendheid aan het platform. Daartoe zijn maandelijks kennisbijeenkomsten, etentjes en borrels georganiseerd. Inmiddels is het ledenbestand van Platform-Z gegroeid naar 75 leden.’ Leander Hamel vult aan: ‘Maar we zijn ambitieus. We willen de naamsbekendheid van Platform-Z en haar leden nog meer verbeteren. We willen de aandacht vestigen op het belang van zp’ers voor de lokale economie. We willen – nog nadrukkelijker – verbinding maken met gemeente en bedrijfsleven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.’

Lef tonen

Deze ambitie staat ook centraal op donderdag 18 oktober als Platform-Z voor het 3e jaar op rij een grootschalig evenement in het Evertshuis houdt; aanvang 20.30 uur. Deze avond is niet alleen bedoeld voor ondernemers, maar interessant voor alle mensen die initiatief en lef tonen, stelt Hamel. Bestuurslid Matthja Sterk: ‘De avond is niet alleen bedoeld om te ‘netwerken’, want daar houden de meeste mensen niet van. Het wordt een leuke, inspirerende avond met Joseph Oubelkas.’

Joseph Oubelkas is bij de meeste mensen geen bekende naam. Hij heeft een boek geschreven: ‘400 brieven van mijn moeder’. Als succesvolle zelfstandige IT-professional, opgegroeid in Brabant, wordt hij op 24-jarige leeftijd zonder bewijs of onderzoek veroordeeld tot tien jaar celstraf in Marokko. Tijdens het harde leven in de verschillende gevangenissen lukt het hem om bijzondere vriendschappen op te bouwen. En hij leert oog te hebben voor kleine en mooie dingen in het leven, zoals de schoonheid van de natuur. Joseph Oubelkas spreekt levendig, met passie, enthousiasme en zelfs humor over zijn ervaringen. ‘Een verhaal waar we allemaal wat van kunnen leren, zelfstandige professional of niet. Want je kunt niet altijd je omstandigheden kiezen. Maar je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat!’

Van niets iets maken

Dat deze avond voor iedereen interessant is, blijkt wel uit de reactie van een van de leden van Platform-Z, Nathalie Sterk. De presentatie van Joseph Oubelkas die ze bijwoonde maakte veel indruk. ‘Wat mij zo aanspreekt in het verhaal, is dat je van ‘niets’ ‘iets’ kunt maken. Dat je met een positieve mindset en een flexibele geest ook uit tegenslagen nieuwe kansen haalt. Een inspirerend verhaal dat mij even laat stilstaan bij hoe ik zelf met tegenslag omga en vooral hoe ik dat anders kan doen.’ Lees meer over deze avond en bestel tickets op: https://platform-z.nl/events/oubelkas.

 

Het bestuur van Platform-Z, met v.l.n.r. Willeke de Waal, Olaf van Dijk, Iowah Munters, Matthja Sterk en Leander Hamel (Foto van Iowah Foto-Grafisch)Het bestuur van Platform-Z, met v.l.n.r. Willeke de Waal, Olaf van Dijk, Iowah Munters, Matthja Sterk en Leander Hamel